kwaliteit

Bij Fysio- en oedeemtherapie de Hazelaar staat kwaliteit bovenaan om te zorgen dat wij u kunnen helpen met de beste zorg en behandeling voor uw klachten.
Fysio- en oedeemtherapie de Hazelaar is lid van het Centraal Kwaliteitsregister (KRF NL) van het KNGF en in het aantekeningen register van de NVFL, de Nederlandse vereniging voor fysiotherapie binnen de lymfologie en oncologie. Daarnaast is de Hazelaar geregistreerd bij BIG.

KNGF

Het KNGF streeft er naar om kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg te realiseren. Dit doen ze door voorwaarden te op te stellen die eveneens erkend worden door de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut. Door het lidmaatschap met de KNGF is de fysiotherapeut is altijd op de hoogte van veranderingen in de markt en kan zij deze veranderingen makkelijk doorvoeren naar de praktijk. Oftewel, u wordt altijd behandeld met de meest kwalitatieve behandeling.

NVFL

Het NVFL heeft een soortgelijk doel als de KNGF. Echter richt de NVFL zich met name op de zorggebieden Lymfologie en Oncologie. Ook zij zorgen er voor dat leden aan bepaalde eisen moeten voldoen om in het register geplaatst te worden. Voor de NVFL is het belangrijk dat ze een omgeving creëren waarin alle fysiotherapeuten kwalitatief hoogwaardig kunnen handelen. De Hazelaar profiteert hier vooral van door deelname aan de scholingen die de NVFL initieert. Met de deelname aan scholingen blijft de kennis en kunde op dit gebied altijd up-to-date.

BIG

Het BIG-register is ontstaan uit de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Dit register wordt uitgevoerd door een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Geregistreerde BIG fysiotherapeuten voldoen aan de wettelijke opleidingseisen die voor hun beroep gelden en mogen hun beroepstitel gebruiken. Elke vijf jaar moet een fysiotherapeut aantonen dat zij nog steeds aan de criteria voldoet.